مشاهده لیست مقایسه
مشاهده لیست علاقمندی

خط مشی/استراتژی و ارزش ها

خط مشی کیفیت

شرکت رعد با نهادینه کردن تفکر ناب در جهت تحقق ماموریت و چشم انداز خود و با توجه به ارزش ها  ی سازمان و در رابطه با جهت گیری راهبردی سازمان همچنین  افزایش رضایت مشتریان  و برآورده نمودن نیازها و انتظارات ذینفعان  مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت  و رشد و توسعه کسب و کار سالم موارد  ذیل را سر لوحه اهداف کیفیت خود قرار داده و بدین منظور سیستم مدیریت کیفیت مطابق استانداردهای بین المللی  ISO9001:2015 و ISO/IEC 80079-34 را استقرار  داده  و  برقرار نگه می دارد:

Scroll To Top