آخرین اخبار

آخرین اخبار و رویداد ها

image

بست کمربندی

بست کمربندی شرکت رعد در سایز های مختلف و تولید شده از مواد پلی آمید (ul94v-2(6.6 می باشد.


 

Type

Length(mm)

Width(mm)

RC 100 2.5

100

2.5

RC 150 2.5

150

2.5

RC 200 2.5

200

2.5

RC 200 3.6  

200

3.6

RC 250 3.6

250

3.6

RC 300 3.6

300

3.6

RC 400 4.8

400

4.8