بست کمربندی

برای پاسخگویی به نیاز برای موارد نصب شده در تابلو برق، بست های کمربندی رعد را ارائه می نمائیم

  • image
 

RC

بست کمربندی ساخته شده از PA6.6 (UL94V0) در 7 اندازه. ات...

اطلاعات بیشتر