ریل ها و متعلقات

کلیه قطعات شرکت تولیدی رعد هماهنگ با نوع کاربرد مورد انتظار ، عرضه می شود

  • image
 استاندارد IEC اساسا جهت ترمینالها ، قطعات الکتروتکنیکی و الکتریکی قابل نصب بر روی ریل (قطعات فعال و وابسته) و مشخصه ریل های مورد نیا آنها تدوین گردیده است. با توجه به دقیق بودن ابعاد ، کیفیت مناسب سطح و شکل ظاهری مطلوب ریل های G32 ،TH 35-7.5 ،TH 35-15 ، امکان قرار گرفتن آنها در تابلوها فراهم می گردد. به منظور برآورده نمودن الزامات استانداردهای IEC60715 ،EN50022 ،EN50035 انواع مختلف ریل های فولادی در ابتدا آبکاری شده و سپس توسط کروم سفید پوشش داده می شوند. کلیه قطعات شرکت تولیدی رعد هماهنگ با نوع کاربرد مورد انتظار ، عرضه می شود به طور مثال ریلها می توانند به عنوان شین های حفاظتی، مورد استفاده واقع شوند.شایان ذکر است ترمینالهای هادی حفاظتی شرکت تولیدی رعد پس از نصب بر روی ریل های مذکور قابلیت برآورده نمودن الزامات استاندارد IEC 60947-7-2 را دارند. کلیه ریلهای شرکت تولیدی رعد به منظور سهولت در استفاده توسط کاربران در دو نوع سوراخ دار و بدون سوراخ تولید می شوند.

TH CM5

mounting clips for mounting rail G32 Allow installation...

اطلاعات بیشتر

TH 35 15/S

RAAD mounting rail in according to IEC 60715, EN50022, ...

اطلاعات بیشتر

TH 35 7.5/S

RAAD mounting rail in according to IEC 60715, EN50022, ...

اطلاعات بیشتر

ARS M6

Angled rail support hold sloped attachment of mounting ...

اطلاعات بیشتر

FRS 70

flat rail support, height 70mm

اطلاعات بیشتر

FRS 90

flat rail support, height 90mm

اطلاعات بیشتر

MGC2 M5

mounting clips for mounting rail G32 Allow installation...

اطلاعات بیشتر

MGC1 M5

mounting clips for mounting rail G32 Allow installation...

اطلاعات بیشتر

PGC M4-M6

mounting clips for mounting rail G32 Allow installation...

اطلاعات بیشتر