نگهدارنده فیوز

محافظت از دستگاه های مورد استفاده در مدارهای الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه مطابق با استانداردهای بین المللی برای قطع و سوئیچینگ

  • image
 

دارای نمایشگر

یک دستگاه مکانیکی است با الزامات مشخص شده برای عملکرد ج...

اطلاعات بیشتر

بدون نمایشگر

یک دستگاه مکانیکی است با الزامات مشخص شده برای عملکرد ج...

اطلاعات بیشتر