چراغ سیگنال و چراغ

چراغ های قطر 22 میلیمتر RAAD و لامپ های BA9S مطابق با استانداردهای مربوطه طراحی شده اند

  • image
 

RSL 22

RAAD signal lamps with BA9s base fitting, and maximum ...

اطلاعات بیشتر

IN 22

RAAD signal lamps with integral LED, 230 VAC and maximu...

اطلاعات بیشتر

چراغ

RAAD lamps with BA9s base fitting, and maximum power ...

اطلاعات بیشتر