کلید های کنترل

کلیدهای استپ و استارت شرکت رعد تولید شده از مواد مقاوم در برابر حرارت

  • image
 

RSC contact

RAAD signal contact, BA9s base fitting

اطلاعات بیشتر

FB C

RAAD 22 mm push puttons spring return, utilization cate...

اطلاعات بیشتر

FB O

RAAD 22 mm push puttons spring return, utilization cate...

اطلاعات بیشتر

FBL C

RAAD 22 mm push buttons spring return illuminated, util...

اطلاعات بیشتر

FBL O

RAAD 22 mm push buttons spring return illuminated, util...

اطلاعات بیشتر

DPB

RAAD 22 mm double push puttons spring return, utilizati...

اطلاعات بیشتر

DPBL

RAAD 22 mm double push button spring return illuminated...

اطلاعات بیشتر

NO contact

RAAD NO Contact, utilization category AC 15

اطلاعات بیشتر

NC contact

RAAD NC Contact, utilization category AC 15

اطلاعات بیشتر