مشاهده لیست مقایسه
مشاهده لیست علاقمندی

محصولات

امروزه دستیابی به کیفیتی یکنواخت در تولید ، خصوصا تولید انبوه به جز از طریق پیاده سازی و اجرای سیستم های مدیریت کیفیت امکان پذیر نخواهد بود. بدین منظور شرکت رعد گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت مطابق با استاندارد ISO 9001:2015 را در سال 1383 از شرکت DQS آلمان اخذ نمود. شایان ذکر است علاوه بر سیستم مدیریت کیفیت، محصولات شرکت تولیدی رعد پس از تصدیق و صحه گذاری، توسط موسسات معتبر در زمینه برق نظیر ( KEMA هلند ) و ( VDE آلمان ) موفق به اخذ گواهینامه های بیشماری گردیده است. اگر چه اخذ گواهینامه های محصول و گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت تضمین کننده کیفیت محصولات شرکت می باشند ولیکن همواره بهبود مداوم کیفیت از اساسی ترین اهداف سازمان به شمار می رود.

Scroll To Top