مشاهده لیست مقایسه
مشاهده لیست علاقمندی

ترمینال ریلی و متعلقات

انطباق محصولات شرکت تولیدی رعد با استانداردهای IEC60947-7-1 ، IEC60947-7-2 وIEC60947-7-3 که دربرگیرنده الزامات الکتریکی، مکانیکی و حرارتی می باشند منجر به اخذ گواهی محصول از سازمانهای معتبر گردیده است . علاوه بر استانداردها، الزامات استانداردهای  IEC60079-0 ،IEC60079-7 و EN50281-1-1 یا الزامات IEC61241-1 نیز به منظور حصول اطمینان از محصولات جهت استفاده در محیط های مستعد انفجار توسط سازمان گواهی کننده مد نظر قرار گرفت که متعاقباً منجر به صدور گواهی محصول (EX-Type Examination Certificate) و گواهی سیستم مدیریت کیفیت (Production Quality Assurance Notification) مبنی بر تایید برخورداری محصولات شرکت رعد از قابلیت استفاده در محیطهای مستعد انفجار گردید است .

Scroll To Top